Skip links

Parkiranje

PARKIRIŠČA

Parkirnina na javnih parkiriščih v Občini Bled se plačuje od 8:00 do 20:00 (razen tam, kjer je navedeno drugače).

Lokacija parkiriščaCena
P01 - TC Mercator2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P02 - Zdraviliški park - parkirišče ni vedno dostopno zaradi zapore ceste2 €/uro, največ 2 uri
P03 - Ledena dvorana2 €/uro, največ 4 ure
P04 - Pod Krimom 12 €/uro, največ 4 ure
P05 - Pod Krimom 22 €/uro, največ 4 ure
P07 - Pod Jelovico - parkirišče ni vedno dostopno zaradi zapore ceste2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P08 - Grajska cesta2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P10 - TPC 22 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P11 - Blejski grad1 €/uro
P12 - Seliše20 € - do 12 ur; 40 € - do 24 ur, za avtobuse. V neposredni bližini Parkirišče za avtodome z možnostjo oskrbe.
P13 - Mala Zaka2 €/uro
P14 - Vrtec1 €/uro
P15 - Osnovna šola1 €/uro

PLAČILO PARKIRNINE

Plačilo z gotovino na parkirnem avtomatu

Plačilo z gotovino omogočajo vsi parkirni avtomati. Podrobnejša navodila so navedena na posameznem parkirnem avtomatu.

Glede na vplačani znesek prejmete parkirni listek, ki ga je potrebno namestiti na vidno mesto armaturne plošče v vozilu. Parkirni avtomati ne vračajo denarja!

V primeru težav z delovanjem parkirnih avtomatov, parkirnih kartic ali plačevanju parkirnine pokličite na dežurno telefonsko številko:

031 329 029

Plačilo z SMS-om

Parkirnino lahko plačate tudi z SMS-om in sicer tako, da na telefonsko številko 031 20 90 20 pošljete SMS sporočilo z naslednjo vsebino: OBMOČNA KODA [presledek] REGISTRSKA OZNAKA VOZILA. Parkirnina je plačana, ko prejmete povratni SMS s potrdilom.

Uporabniki storitve SMS plačila parkirnine lahko v primeru težav pokličejo na dežurno telefonsko številko:

05 88 88 023

easypark.si

Plačilo z mobilno aplikacijo

Parkirnino lahko plačate s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark. Mobilna aplikacija je na voljo za prenos: AppStore in GooglePlay

Uporabniki mobilne aplikacije EasyPark lahko v primeru težav pokličejo na dežurno telefonsko številko:

05 88 88 023

easypark.si

Blejska kartica

Z blejsko kartico je mogoče brezgotovinsko koriščenje različnih storitev. Ena od funkcionalnosti, ob nakupu letne dovolilnice za parkiranje, je izpis parkirnih listkov na parkiriščih, ki so v upravljanju Občine Bled. Blejska kartica je trajna, veljavnost pa je potrebno podaljševati vsako leto. Velja od 1. maja do 30. aprila naslednje leto. Vezana je na vozilo oz. registrsko oznako vozila. Kartica ni prenosljiva, zloraba se kaznuje. Parkiranje je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih, skladno z veljavnim odlokom, ki določa urejanje prometa v Občini Bled.

Kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled.

Delovni čas:

ponedeljek: 8:00 – 15:00

torek: 8:00 – 15:00

sreda: 8:00 – 17:00

četrtek: 8:00 – 15:00

petek: 8:00 – 13:00

Kupi jo lahko kdorkoli, tudi samostojni podjetnik ali pravna oseba. Blejska kartica stane 10 EUR in je enkratni strošek. Vsako leto bo potrebno isto kartico ponovno naložiti. Cena letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil znaša 90 EUR.

Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil s popustom se izda za vozilo, ki je:
1. v lasti ali
2. v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali
3. je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu.

V kolikor fizična oseba uveljavlja popust, mora predložiti osebni dokument, iz katerega je razvidno stalno prebivališče in prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja dovolilnica. V primeru, da je vozilo v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v postopku izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto. V primeru, da je vozilo v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora v postopku izdaje dovolilnice to izkazati s pogodbo.

Cena letne dovolilnice s popustom znaša 30 EUR, pri čemer se zaračuna tudi 10 EUR za Blejsko kartico.

Samostojni podjetniki in pravne osebe popusta ne morejo uveljavljati.

Lahko, vendar mora biti priložen seznam prejemnikov dovolilnic z registrskimi številkami vozil. Na podlagi seznama se izda račun. Letne dovolilnice se zaračuna brez popusta.

Na plačljivih parkiriščih je potrebno pridobiti parkirni listek na parkomatu. Blejsko kartico približajte čitalniku kartic. Počakajte, da vam parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek namestite na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

Javne parkirne površine so razdeljene na dve coni – območje središča Bleda (I. cona) in območje izven središča Bleda (II. cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno na največ dve ali štiri ure, v II. coni pa so parkirne površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno.
Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora voznik označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati.

Vedno. Vendar v primeru izpisa parkirnega listka iz parkomata, na katerem je zabeležen čas prihoda, dodatno označevanje časa s parkirno uro ni potrebno.

V primeru sprememb (zamenjava registrskih oznak ali vozila) se je potrebno s kartico in ustreznim dokumentom oglasiti v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled, da se podatki ažurirajo.

V primeru izgube ali poškodovanja se obrnite na tel. št. 04 5780 534, Infrastruktura Bled. Pokličete lahko kadarkoli v poslovnem času od ponedeljka do petka.

V primeru težav z delovanjem parkirnih avtomatov, parkirnih kartic ali plačevanju parkirnine pokličite na dežurno telefonsko številko:

031 329 029

AVTODOMI

Parkiranje avtodomov je možno na Ulici Jule Vovk Molnar (pri Mercator centru Bled). Čas, v katerem se plačuje parkirnina: 0:00 – 24:00. Višina parkirnine: 25 €/dan. Prenočevanje je dovoljeno. Uporaba vode in električne energije je vključena.

AVTOBUSI

Parkiranje avtobusov je možno na Ulici Jule Vovk Molnar (pri Mercator centru Bled). Čas, v katerem se plačuje parkirnina: 0:00 – 24:00. Višina parkirnine: 20 € za do 12 ur, 40 € za do 24 ur. Edino na tem javnem parkirišču je dopustno tudi nočno parkiranje avtobusov.

Potniki turističnih avtobusov lahko vstopajo in izstopajo na zgornjem platoju parkirišča pod Blejskim gradom, avtobusi počakajo pri grajski pristavi na ponoven prevzem obiskovalcev pod gradom. Pod hotelom Krim, na glavni avtobusni postaji in avtobusnem postajališču Mlino je dopusten izstop in vstop potnikov ter postanek avtobusa do 15 minut.

ELEKTRIČNE POLNILNICE

Polnenje električnih vozil je možno na sedmih lokacijah. S polnilnicami upravlja podjetje Petrol d.d. Za pričetek polnenja sledite navodilom na polnilnici.

Lokacije polnilnic in njihovo zasedenost lahko preverite na povezavi.

  • Ledena dvorana
  • Vrtec
  • Hotel Triglav
  • Hotel Ribno
  • Triglavska roža Bled
  • Jezerska promenada
  • Blejski grad

Klicni center za pomoč uporabnikom

Pomoč uporabnikom je na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan, na telefonski številki elektromobilnosti:

01 471 46 66

Foto: Turizem Bled

PREDPISI IN NADZOR

Na območju Občine Bled velja Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled. Nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč izvaja Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki. Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
Cesta svobode 13
4260 Bled

Telefon: 04 620 03 11
Dežurni redar: 041 526 698
E-pošta: obcina@bled.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 – 11.00
Sreda: 9.00 – 11.00 in 14.00 – 16.00
Petek: 9.00 – 11.00

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

V primeru težav z delovanjem parkirnih avtomatov, parkirnih kartic ali plačevanju parkirnine pokličite na dežurno telefonsko številko:

031 329 029

Da. Pakirni listek je potrebno kupiti na vseh parkiriščih, ki so opremljena s parkirnimi avtomati. Kupljen parkirni listek velja samo na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da je na parkirišču dovoljeno brezplačno kratkotrajno parkiranje je potrebno čas prihoda označiti s parkirno uro oz. brezplačnim potrdilom časa prihoda s parkirnega avtomata.

Da. Parkirni avtomat bo glede na plačani znesek preračunal dovoljen čas parkiranja glede na ceno parkiranja na parkirišču. Na primer: Če boste na parkirišču s ceno 2 €/uro v parkirni avtomat plačali 1 €,  boste prejeli parkirni listek z dovoljenjem parkiranja za pol ure.

V primeru storjenega prekrška (nepravilno parkiranje, neplačane parkirnine, pretek zakupljenega časa parkiranja…) za katerega ste prejeli plačilni nalog redarstva, lahko le tega poravnate na pošti, banki ali preko spletne banke. Prav tako lahko plačilni nalog poravnate v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Bled.

Parkiranje invalidom je z dokazilom na vetrobranskem steklu dovoljeno na vseh javnih parkirnih mestih in je časovno neomejeno ter brezplačno.

Parkiranje motornih koles je dovoljeno na parkirnih mestih, ki so namenjena parkiranju motornih koles in je časovno neomejeno ter brezplačno.

Return to top of page